Blog

Jak działa agregat skraplający?

By 14 lipca 2021 maj 16th, 2023 No Comments
agregat skraplający

Systemy przeznaczone do utrzymania obniżonej temperatury działające w obiektach o dużej kubaturze lub używane w chłodniach i mroźniach muszą osiągać wysoką wydajność, wymagają więc stosowania odpowiednio dopasowanych komponentów. Jednym z podstawowych składników instalacji chłodniczych tego rodzaju są agregaty skraplające. Przyjrzyjmy się bliżej tym urządzeniom i sprawdźmy, jaka jest ich funkcja oraz zasada działania.

Do czego służy agregat skraplający?

Agregaty skraplające to samodzielne jednostki podłączane do systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w obiektach biurowych, handlowych lub produkcyjnych, a także używane do obniżania temperatury w różnego rodzaju procesach technologicznych. Stosuje się je również w chłodniach i mroźniach. Konstrukcja większości urządzeń pozwala także na odwrócenie obiegu i wykorzystywanie ich w roli efektywnego ogrzewania. Typowy agregat skraplający jest zbudowany ze sprężarki umożliwiającej podwyższenie ciśnienia trafiającego do urządzenia czynnika chłodniczego w postaci gazowej, a także odpowiedniego skraplacza, w którym gaz przechodzi przemianę fazową, zmieniając stan skupienia na ciekły i może zostać skutecznie ochłodzony. Niezbędnym wyposażeniem jest także odolejacz oraz zbiornik czynnika chłodniczego, a także odpowiednie zawory. Po podłączeniu do zaworu rozprężnego wraz z modułem sterującym oraz parownika, np. w postaci układu zamontowanego w centrali wentylacyjnej, agregat skraplający tworzy kompletny obieg chłodniczy.

Na jakiej zasadzie pracuje agregat skraplający w układzie chłodniczym?

Funkcjonowanie agregatu skraplającego ma na celu skuteczne odebranie nadmiaru ciepła ze sprężonego czynnika chłodniczego. Agregat musi współpracować z zaworem rozprężnym, a także z parownikiem o odpowiedniej wydajności. Czynnik chłodniczy, który uległ odparowaniu i znajdujący się pod niskim ciśnieniem w stanie gazowym trafia do będącej elementem agregatu sprężarki. Za sprawą jej działania ciśnienie gazu zostaje podniesione, co sprawia, że jego temperatura ulega zwiększeniu. Pozwala to na przekazanie go do skraplacza, gdzie czynnik roboczy zostaje efektywnie schłodzony, co powoduje zmianę stanu skupienia na ciekłą. Czynnik w postaci cieczy może następnie być skierowany do parownika, gdzie będzie mógł ulec ogrzaniu, odbierając ciepło z chłodzonego powietrza.