Blog

Jak często przeprowadzać serwis chłodni?

By 22 sierpnia 2022 maj 16th, 2023 No Comments
chłodnia

Urządzenia chłodnicze są niezastąpione w branży gastronomicznej, spożywczej, przetwórstwie czy też ogólnie handlu. Ważne jest, aby kubatura, moc chłodni dostosowana była całkowicie do wymagań podmiotu, a jej montaż zostać zrealizowany ściśle według zaleceń konstruktora. W porównaniu z meblami chłodniczymi komory są o wiele bardziej praktyczne i co ważne ekonomiczne. Dla prawidłowego funkcjonowania jednak wymagają okresowego serwisu.

Dlaczego warto zainwestować w chłodnie?

W przypadku branż, w których podstawową działania niezwykle istotne jest zapewnienie określonych warunków termicznych przechowywanych produktów, inwestycja w komory chłodnicze jest strzałem w dziesiątkę. Ich innowacyjna hermetyczna konstrukcja pozwala całkowicie chronić ich zawartość przed warunkami zewnętrznymi, a możliwość regulowania temperatury dostosować je do wymogów branży. Dzięki nim przechowywana żywność, lekarstwa, czy też inne produkty wymagające niskiej temperatury i określonego mikroklimatu pozostają w pełni bezpieczne.

Na czym polega serwis chłodni?

Instalacje chłodnicze podobnie jak inne maszyny i urządzenia mechaniczne wymagają przeprowadzania okresowych przeglądów i serwisu, celem zapewnienia ich bezawaryjnego działania nie tylko w okresie objętym gwarancją, ale także długo po jego ukończeniu. Pilnowanie terminu wykonania kolejnych prac serwisowych pozwala uniknąć usterki przed pojawieniem się krytycznych awarii, które mogłyby wykluczyć używanie chłodni z obiegu i narazić przedsiębiorcę na straty.

Każdy serwis komory chłodniczej zaczyna się od diagnozy stanu technicznego urządzenia. Po dokonaniu oceny stanu technicznego przystępuje się do czyszczenia chłodni, uzupełnienia czynnika chłodniczego, a także wymiany części eksploatacyjnych. W razie stwierdzenia usterki zepsuty element zostaje naprawiony, a gdy regeneracja jego nie jest możliwa, wadliwy komponent zastępuje się nowym. Małe chłodnie wystarczy serwisować raz w roku, duże minimum raz na 6 miesięcy.