Blog

Czym charakteryzują się chłodnice kanałowe?

By 27 lipca 2021 maj 16th, 2023 No Comments
chłodnica kanałowa

Chłodnice kanałowe to specjalistyczne urządzenia chłodnicze. Znajdują one zastosowanie w przypadku kanałowych systemów chłodzenia, czyli klimatyzacji pomieszczeń oraz wentylacji mechanicznej z funkcją odzysku ciepła i schładzania powietrza. Wyjaśniamy, czym charakteryzują się chłodnice kanałowe oraz w jakich rodzajach są dostępne na rynku.

Charakterystyka chłodnic kanałowych

Chłodnice kanałowe dostępne są w wielu różnych rodzajach. Ich podział uwzględnia kilka kryteriów, czyli:

  • rodzaj medium chłodzącego,
  • kształt dopasowany do kształtu przyłącza,
  • obecność skroplin na powierzchni chłodnicy.

Chłodnice kanałowe mogą działać dzięki odpowiednio dobranym chłodziwom. Z tego względu dzielimy je na chłodnice wodne (do tej grupy urządzeń należą też chłodnice, w których chłodziwem jest glikol) i chłodnice freonowe, w których za proces chłodzenia odpowiada freon. Chłodnice kanałowe wodne i freonowe różnią się nie tylko rodzajem zastosowanego chłodziwa, ale także samym sposobem działania. Chłodnice wodne to chłodnice jednofazowe, co oznacza, że podczas ich pracy ciecz chłodząca nie zmienia stanu skupienia, czyli nie przechodzi z fazy ciekłej do gazowej. Chłodnice kanałowe freonowe są natomiast chłodnicami dwufazowymi – w tym przypadku chłodziwo zmienia swój stan skupienia, przechodząc z fazy ciekłej do gazowej.

Chłodnice kanałowe charakteryzują się nie tylko zastosowaniem różnego rodzaju chłodziwa, ale także budową i obecnością skroplin, które powstają lub nie w czasie ich pracy. Ze względu na budowę wyróżniamy chłodnice o prostokątnym i okrągłym przyłączu, co pozwala na zastosowanie ich w różnego rodzaju kanałach. Możemy dodatkowo wyróżnić chłodnice kanałowe o typowej i kompaktowej budowie. Ze względu na obecność skroplin wyróżniamy tzw. chłodnice kanałowe suche i chłodnice kanałowe mokre, co ma związek ze zjawiskiem kondensacji pary wodnej na ich powierzchni.

Chłodnica kanałowa jako element systemu klimatyzacji

Kanałowe systemy klimatyzacyjne cieszą się rosnącą popularnością, zapewniając komfort oraz optymalne warunki termiczne w pomieszczeniach. Aby mogły właściwie i efektywnie funkcjonować, konieczne jest zastosowanie precyzyjnie działającego urządzenia chłodniczego, czyli chłodnicy kanałowej. Dzięki niej przepływające w sposób wymuszony powietrze zostaje schłodzone i po osiągnięciu odpowiedniej temperatury jest nawiewane do klimatyzowanych pomieszczeń.

Chłodnica kanałowa jako element systemu wentylacji mechanicznej

Chłodnice kanałowe znajdują także zastosowanie w systemach wentylacji mechanicznej, działając w sposób identyczny, jak w przypadku systemów klimatyzacyjnych. Powietrze, którego ruch wymusza wentylator, przechodzi przez chłodnicę kanałową, gdzie ulega schłodzeniu, a następnie jest wtłaczane do wentylowanych pomieszczeń.